Przewody ujemne i dodatnie tworzą ścieżkę

zestawy fotowoltaiczne poznańFotowoltaika jest nauką stojącą za najpopularniejszą formą wykorzystania energii słonecznej.
Jest to proces przekształcania światła słonecznego bezpośrednio w elektryczność. Efekt fotowoltaiczny zaobserwowano po raz pierwszy w 1839 roku.
Historycznie programy kosmiczne były największymi zwolennikami technologii PV, poniewazestawy fotowoltaiczne poznań .