Czy masz możliwość wykonać audyt środowiskowy?

ględu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu opracowani

Czy masz możliwość wykonać audyt środowiskowy? audyt środowiskowy

Również BDO i KOBIZE to podmioty

Firmy zawsze były świadome swojej ochrony środowiska, jednak wraz z nowymi regulacjami rządowymi staje się to coraz ważniejsze.

Każda firma, bez względu na wielkość, musi zgłaszać do KOBIZE wszystkie wytwarzane przez siebie odpady, które następnie będą przekazywane do BDO w celu opracowani