5 Prostych Metod Aby sporządzić raport oddziaływania na środowisko

ć plan, w jaki sposób zamierzają zmniejszyć ilość odpadów. Firmy będą zachęcane do przejścia na ekologię,

5 Prostych Metod Aby sporządzić raport oddziaływania na środowisko Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko

Każda firma musi zgłaszać zarówno do

Każda firma musi zgłaszać zarówno do BDO, jak i KOBIZE wytwarzanie odpadów przez cały rok. Muszą również przedstawić plan, w jaki sposób zamierzają zmniejszyć ilość odpadów.

Firmy będą zachęcane do przejścia na ekologię,